Съединител комплект за VW LT II 96-06

VW LT II 28-35/46 (2DM, 20XDAE, 20XDFE)
Двигател Година Части в к-т Номер Цена в лв.
2.3
AGL; (105kW)
05.96-07.06 Комплект съединител LUK с лагер 624 2187 00 365,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2125 65,00
→X#008666; 2x OE# N 102 400 01; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3810 70,00
X#008667→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR
2.5 SDI
AGX; (55kW)
07.96-07.06 →013162; Комплект съединител LUK с лагер 624 2277 00 420,00
013163→; Комплект съединител LUK с лагер 624 3025 00 495,00
→013162; за к-т 624 3025 00; Демпферен маховик LUK 415 0135 10 825,00
013163→; Демпферен маховик LUK
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0118 11 32,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2125 65,00
→X#008666; 2x OE# N 102 400 01; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3810 70,00
X#008667→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR
2.5 TDI
BBE; BBF; (61-70kW)
05.01-07.06 Комплект съединител LUK с лагер 624 3116 00 350,00
Демпферен маховик LUK 415 0191 10 790,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 11 30,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2125 65,00
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3810 70,00
2.5 TDI
APA; (66kW)
05.99-07.06 Комплект съединител LUK с лагер 624 3011 00 350,00
Демпферен маховик LUK 415 0135 10 825,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0118 11 32,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2125 65,00
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3810 70,00
2.5 TDI
AHD; (75kW)
05.96-08.99 →049378; LT 28/35; Комплект съединител LUK с лагер 624 2284 00 340,00
049379→; LT 28/35; Комплект съединител LUK с лагер 624 3011 00 350,00
LT 46; Комплект съединител LUK с лагер
→049378; за к-т 624 3011 00; Демпферен маховик LUK 415 0135 10 825,00
049379→; Демпферен маховик LUK
Комплeкт болтове за  маховик LUK 411 0118 11 32,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2125 65,00
→X#008666; 2x OE# N 102 400 01; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3810 70,00
X#008667→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR
2.5 TDI
ANJ; AVR; (80kW)
05.99-07.06 ANJ; →052609; Комплект съединител LUK с лагер 624 3011 00 350,00
ANJ; 052610→; Комплект съединител LUK с лагер 624 3116 00 350,00
AVR; Комплект съединител LUK с лагер
ANJ; →052609; Демпферен маховик LUK
415 0135 10 825,00
ANJ; 052610→; Демпферен маховик LUK 415 0191 10 790,00
AVR; Демпферен маховик LUK
ANJ; →052609; Комплeкт болтове за  маховик LUK
411 0118 11 32,00
Комплeкт болтове за  маховик LUK 411 0133 11 30,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2125 65,00
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3810 70,00
2.8 TDI
AGK; (92kW)
02.97-12.98 Комплект съединител LUK с лагер 624 2391 00 290,00
Демпферен маховик LUK 415 0094 10 850,00
2.8 TDI
AGK; ATA; (92-96kW)
06.97-07.06 Комплект съединител LUK с лагер 624 2391 00 290,00
Демпферен маховик LUK 415 0094 10 850,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2125 65,00
2.8 TDI
AUH; BCQ; (116kW)
05.01-07.06 AUH; →2#036000; за маховик 415 0208 10; Комплект съединител LUK с лагер 624 3131 00 450,00
AUH; BCQ; 2#036001→; Комплект съединител LUK с лагер
+D1391
AUH; →2#036000; за к-т 624 3131 00; Демпферен маховик LUK 415 0208 10 690,00
AUH; BCQ; 2#036001→; Демпферен маховик LUK
AUH; BCQ; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2125 65,00
 
<<назад