Съединител комплект за VW New Beetle (9C1, 1C1) 98-10

VW New Beetle (9C1, 1C1)
Двигател Година Части в к-т Номер Цена в лв.
1.4
BCA; (55kW)
11.01- →6#599000; Комплект съединител LUK без лагер 620 3054 09 165,00
7#550001→; Комплект съединител LUK с лагер 620 3322 00 260,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
1.6
AWH; (74kW)
10.99-09.00 Комплект съединител LUK с лагер 622 2400 00 280,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
с жила; Долна помпа за cъeдинитeл LUK 512 0026 10 95,00
1.6
AYD; BFS; (75kW)
06.00- Комплект съединител LUK с лагер 622 2400 00 280,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
с жила; Долна помпа за cъeдинитeл LUK 512 0026 10 95,00
1.8 T
AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF; (110kW)
10.99- AWV; AVC; AWU; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0006 00 590,00
AWV; AVC; AWU; Комплект съединител LUK с маховик, без лагер и водеща втулка 417 0019 11 550,00
Комплект съединител Valeo с твърд маховик 826 317 490,00
AWV; AVC; →02.00; Комплект съединител LUK с лагер 622 1976 00 295,00
AWV; AVC; 03.00→; част от 417 0019 11; Комплект съединител LUK с лагер 623 3047 00 350,00
AWU; част от 417 0019 11; Комплект съединител LUK с лагер
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
с жила; Долна помпа за cъeдинитeл LUK 512 0026 10 95,00
1.8 T
AWP; BNU; (132kW)
11.01-06.05 Комплект съединител LUK с маховик и лагер-помпа 600 0179 00 1390,00
Комплект съединител Valeo с твърд маховик 835 058 690,00
Комплект съединител LUK с лагер-помпа 624 3034 34 390,00
Демпферен маховик LUK 415 0111 10 720,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
с жила; Долна помпа за cъeдинитeл LUK 512 0026 10 95,00
1.9 TDI
ALH; (66kW)
01.98-06.04 Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0006 00 590,00
Комплект съединител LUK с маховик, без лагер и водеща втулка 417 0019 11 550,00
Комплект съединител Valeo с твърд маховик 826 317 490,00
→1C#1#422000; не е за маховик 417 0019 11; Комплект съединител LUK с лагер 622 2235 00 280,00
→9C#1#615000; не е за маховик 417 0019 11; Комплект съединител LUK с лагер
417 0019 11; Комплект съединител LUK с лагер 623 3047 00 350,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
с жила; Долна помпа за cъeдинитeл LUK 512 0026 10 95,00
1.9 TDI
ATD; BEW; (74kW)
02.01- Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0006 00 590,00
Комплект съединител LUK с маховик, без лагер и водеща втулка 417 0019 11 550,00
Комплект съединител Valeo с твърд маховик 826 317 490,00
За маховик 417 0019 11; Комплект съединител LUK с лагер 623 3047 00 350,00
Не е за маховик 417 0019 11; Комплект съединител SACHS с лагер 3000 845 701 = 623 3074 00  250,00
BEW; за двоен мокър съед.; Демпферен маховик LUK 415 0491 09 725,00
BEW; Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
с жила; Долна помпа за cъeдинитeл LUK 512 0026 10 95,00
1.9 TDI
BSW; (77kW)
07.05- Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0006 00 590,00
Комплект съединител LUK с маховик, без лагер и водеща втулка 417 0019 11 550,00
Комплект съединител Valeo с твърд маховик 826 317 490,00
За маховик 417 0019 11; Комплект съединител LUK с лагер 623 3047 00 350,00
Не е за маховик 417 0019 11; Комплект съединител SACHS с лагер 3000 845 701 = 623 3074 00  250,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
с жила; Долна помпа за cъeдинитeл LUK 512 0026 10 95,00
2.0
AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA; (85kW)
01.98- Комплект съединител LUK с лагер 622 2400 00 280,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
с жила; Долна помпа за cъeдинитeл LUK 512 0026 10 95,00
2.3 V5
AQN; (125kW)
10.00- Комплект съединител LUK с маховик без лагер 417 0020 10 950,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 3088 00 450,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
2.5
BPR; BPS; (110kW)
07.05- →1C#8#549000; Комплект съединител LUK с демпферен маховик 600 0087 00 1090,00
→9C#8#599000; Комплект съединител LUK с демпферен маховик
Комплект съединител LUK за маховик LUK 623 3094 00 350,00
→1C#8#549000; Демпферен маховик LUK 415 0264 10 690,00
→9C#8#599000; Демпферен маховик LUK
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
RSI 3.2 4motion (1C9)
AXJ; (165kW)
04.00-05.01 Комплект съединител LUK с лагер-помпа 624 3034 34 390,00
Демпферен маховик LUK 415 0115 10 850,00
ляв волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0099 10 120,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0105 10 110,00
 
<<назад