Съединител комплект за VW Passat (3B3)/ Passat Variant (3B6) 00-05

VW Passat (3B3)/ Passat Variant (3B6)
Двигател Година Части в к-т Номер Цена в лв.
1.6
1.8 T 20V
ALZ; AWL; AWT; (75-110kW)
11.00-05.05 Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0083 00 790,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 3097 00 305,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
Демпферен маховик LUK 415 0139 10 690,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.8 T
AWM; (125kW)
02.01-05.05 десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.9 TDI
AVB; (74kW)
11.00-05.05 Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0040 00 790,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 3301 00 290,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
Демпферен маховик LUK за съед. 623 3301 00 415 0231 10 535,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.9 TDI
1.9 TDI 4motion
 AVF; AWX; (96kW)
11.00-05.05 AVF; →1#600000; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0038 00 890,00
AVF; 2#000001→5#015000; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0039 00 890,00
AVF; 2#000001→5E065675; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове
AWX; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0040 00 790,00
AVF; →1#600000; Комплект съединител LUK с лагер 624 3045 00 335,00
AVF; 2#000001→5#015000; Комплект съединител LUK с лагер 624 3037 00 390,00
AVF; 2#000001→5E065675; Комплект съединител LUK с лагер
AVF; 5#015001→; Комплект съединител LUK с лагер 624 3329 00 590,00
AVF; 5E065676→; Комплект съединител LUK с лагер
AWX; Комплект съединител LUK с лагер 623 3301 00 290,00
AWX; Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
AVF; Водeща втулка LUK 414 0019 10 60,00
AVF; →1#600000; Демпферен маховик LUK 415 0114 10 635,00
AVF; 2#000001→; Демпферен маховик LUK
415 0244 10 550,00
AWX; Демпферен маховик LUK за съед. 623 3301 00 415 0231 10 535,00
AVF; Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
→2#003110; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
2#003111→; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0119 10 145,00
→2#003110; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0103 10
2#003111→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0098 10 150,00
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.0
2.0 4motion
ALT; AZM; BFF; (85-96kW)
11.00-05.05 Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0083 00 790,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 3097 00 305,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
Демпферен маховик LUK 415 0139 10 690,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.0 TDI
BGW; BHW; (100kW)
12.03-05.05 BGW; Комплект съединител LUK с лагер 624 3342 00 450,00
BGW; Водeща втулка LUK 414 0019 10 60,00
BGW; Демпферен маховик LUK 415 0244 10 550,00
BGW; Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
BGW; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0119 10 145,00
BGW; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0098 10 150,00
BGW; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.3 V5
2.3 V5 4motion
2.3 VR5
2.3 VR5 4motion AZX; (125kW)
11.00-05.05 Комплект съединител LUK с лагер 624 3032 00 250,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
Демпферен маховик LUK 415 0056 10 990,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0134 10 35,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.5 TDI
2.5 TDI 4motion
 AFB; AKN; (110kW)
11.00-05.05 AKN; →083500; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0177 00 1290,00
AKN; →083500; Комплект съединител LUK с лагер 624 3095 00 290,00
AKN; 083501→; Комплект съединител LUK с лагер 624 3075 00 450,00
AKN; Водeща втулка LUK 414 0019 10 60,00
AKN; →083500; Демпферен маховик LUK 415 0078 10 850,00
AKN; 083501→; Демпферен маховик LUK 415 0145 10 750,00
AKN; →083500; Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0118 11 32,00
AKN; 083501→; Комплeкт болтове за  маховик LUK 411 0133 11 30,00
AKN; Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
→2#003110; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
2#003111→; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0119 10 145,00
→2#003110; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0103 10
2#003111→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0098 10 150,00
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.5 TDI
2.5 TDI 4motion
BAU; BDG; BDH; (120-132kW)
01.03-05.05 Комплект съединител LUK с лагер 624 3070 00 440,00
Водeща втулка LUK 414 0019 10 60,00
Демпферен маховик LUK 415 0145 10 750,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 11 30,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0119 10 145,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0098 10 150,00
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.8 4motion
AMX; ATQ; (142kW)
11.00-05.05 Комплект съединител LUK с лагер 624 3032 00 250,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
Демпферен маховик LUK 415 0071 10 850,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
4.0 W8 4motion
BDN; BDP; (202kW)
09.01-09.04 BDN; →3P398534; Комплект съединител LUK с лагер 624 3063 00 550,00
BDN; →3E450000; Комплект съединител LUK с лагер
BDN; Водeща втулка LUK 414 0019 10 60,00
2#003111→; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0119 10 145,00
2#003111→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл LUK 511 0098 10 150,00
 
<<назад