Съединител комплект за VW Passat (3B2)/ Passat Variant (3B5I) 96-01

VW Passat (3B2)/ Passat Variant (3B5)
Двигател Година Части в к-т Номер Цена в лв.
1.6
ADP; AHL; ANA; ARM; (74kW)
10.96-11.00 AHL; WP022521→Y#210000; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0079 00 790,00
AHL; WE062701→Y#210000; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка
ADP; WP022521→; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка
ADP; WE062701→; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка
ANA; ARM; →Y#210000; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка
AHL; ADP; →WP022520; Комплект съединител LUK с лагер 621 1738 00 215,00
AHL; ADP; →WE062700; Комплект съединител LUK с лагер
AHL; ADP; WP022521→; Комплект съединител LUK с лагер 623 3097 00 305,00
AHL; ADP; WE062701→; Комплект съединител LUK с лагер
ANA; ARM; Комплект съединител LUK с лагер
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
AHL; WP022521→Y#210000; Демпферен маховик LUK 415 0092 10 590,00
AHL; WE062701→Y#210000; Демпферен маховик LUK
ADP; WP022521→; Демпферен маховик LUK
ADP; WE062701→; Демпферен маховик LUK
ANA; ARM; →Y#210000; Демпферен маховик LUK
ANA; ARM; AHL; Y#210001→; Демпферен маховик LUK 415 0139 10 690,00
AHL; WP022521→Y#210000; Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0118 10 25,00
AHL; WE062701→Y#210000; Комплeкт болтове за маховик LUK
ADP; WP022521→; Комплeкт болтове за  маховик LUK
ADP; WE062701→; Комплeкт болтове за  маховик LUK
ANA; ARM; →Y#210000; Комплeкт болтове за  маховик LUK
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
→V#100000; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2218 140,00
V#100001→; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
→V#100000; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0110 10
V#100001→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→V#100000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.8
AFY; (85kW)
01.97-11.00 Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0079 00 790,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 3097 00 305,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
Демпферен маховик LUK 415 0092 10 590,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0118 10 25,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
→V#100000; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2218 140,00
V#100001→; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
→V#100000; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0110 10
V#100001→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→V#100000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.8
ADR; APT; ARG; (92kW)
10.96-11.00 APT; ARG; →Y#200000; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0079 00 790,00
ADR; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка
APT; ARG; Y#200001→; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0083 00 790,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 3097 00 305,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
APT; ARG; →Y#200000; Демпферен маховик LUK 415 0092 10 590,00
ADR; Демпферен маховик LUK
APT; ARG; Y#200001→; Демпферен маховик LUK 415 0139 10 690,00
APT; ARG; →Y#200000; Комплeкт болтове за  маховик LUK 411 0118 10 25,00
ADR; Комплeкт болтове за маховик LUK
APT; ARG; Y#200001→; Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
→V#100000; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2218 140,00
V#100001→; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
→V#100000; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0110 10
V#100001→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→V#100000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.8 Syncro/4motion
ADR; APT; ARG; (92kW)
10.96-11.00 APT; ARG; →Y#200000; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0079 00 790,00
ADR; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка
APT; ARG; Y#200001→; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0083 00 790,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 3097 00 305,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
APT; ARG; →Y#200000; Демпферен маховик LUK 415 0092 10 590,00
ADR; Демпферен маховик LUK
APT; ARG; Y#200001→; Демпферен маховик LUK 415 0139 10 690,00
APT; ARG; →Y#200000; Комплeкт болтове за  маховик LUK 411 0118 10 25,00
ADR; Комплeкт болтове за  маховик LUK
APT; ARG; Y#200001→; Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.8 T
AEB; ANB; APU; (110kW)
10.96-11.00 ANB; APU; →Y#200000; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0079 00 790,00
AEB; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка
ANB; APU; Y#200001→; Комплект съединител LUK с маховик, лагер и водеща втулка 600 0083 00 790,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 3097 00 305,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
ANB; APU; →Y#200000; Демпферен маховик LUK 415 0092 10 590,00
AEB; Демпферен маховик LUK
ANB; APU; Y#200001→; Демпферен маховик LUK 415 0139 10 690,00
ANB; APU; →Y#200000 411 0118 10 25,00
AEB
ANB; APU; Y#200001→; Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
→V#100000; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2218 140,00
V#100001→; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
→V#100000; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0110 10
V#100001→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→V#100000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.9 TDI
AHH; AHU; (66kW)
10.96-11.00 WP123142→; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0029 00 730,00
WE130001→; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове
WD100001→; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове
→WP123141; Комплект съединител LUK с лагер 623 1139 00 350,00
→WE130000; Комплект съединител LUK с лагер
→WD100000; Комплект съединител LUK с лагер
WP123142→; Комплект съединител LUK с лагер 623 1157 00 330,00
WE130001→; Комплект съединител LUK с лагер
WD100001→; Комплект съединител LUK с лагер
WP123142→; Демпферен маховик LUK 415 0075 10 590,00
WE130001→; Демпферен маховик LUK
WD100001→; Демпферен маховик LUK
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0118 10 25,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
→W#070000; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2218 140,00
W#070001→; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
→W#070000; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0110 10
W#070001→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→W#070000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
W#070001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.9 TDI
AVB; (74kW)
02.00-11.00 1#000001→; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0040 00 790,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 3301 00 290,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
1#000001→; Демпферен маховик LUK за съед. 623 3301 00 415 0231 10 535,00
1#000001→; Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.9 TDI
AFN; AVG; (81kW)
10.96-11.00 Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0029 00 730,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 1157 00 330,00
Демпферен маховик LUK 415 0075 10 590,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0118 10 25,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
→W#070000; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2218 140,00
W#070001→; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
→W#070000; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0110 10
W#070001→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→W#070000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
W#070001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.9 TDI Syncro/4motion
AFN; AVG; (81kW)
10.96-11.00 Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0029 00 730,00
Комплект съединител LUK с лагер 623 1157 00 330,00
Демпферен маховик LUK 415 0075 10 590,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0118 10 25,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→W#070000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
W#070001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.9 TDI
AJM; ATJ; (85kW)
08.98-11.00 ATJ; Y#433821→Y#459996; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0038 00 890,00
ATJ; YE399202→YE468146; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове
ATJ; Y#433821→Y#459996; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0040 00 790,00
ATJ; YE399202→YE468146; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове
AJM; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове
ATJ; →Y#433820; Комплект съединител LUK с лагер 624 3045 00 335,00
ATJ; →YE379511; Комплект съединител LUK с лагер
ATJ; Комплект съединител LUK с лагер
ATJ; Y#433821→; Комплект съединител LUK с лагер 623 3301 00 290,00
ATJ; YE379512→; Комплект съединител LUK с лагер
AJM; Комплект съединител LUK с лагер
ATJ; Водeща втулка LUK 414 0019 10 60,00
ATJ; Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
AJM; Водeща втулка LUK
ATJ; →Y#433820; Демпферен маховик LUK 415 0114 10 635,00
ATJ; →YE399201; Демпферен маховик LUK
ATJ; Y#433821→Y#459996; Демпферен маховик LUK
ATJ; YE399202→YE468146; Демпферен маховик LUK
ATJ; Y#459997→; Демпферен маховик LUK
ATJ; YE468147→; Демпферен маховик LUK
ATJ; Y#433821→Y#459996; Демпферен маховик LUK за съед. 623 3301 00 415 0231 10 535,00
ATJ; YE399202→YE468146; Демпферен маховик LUK за съед. 623 3301 00
AJM; Демпферен маховик LUK за съед. 623 3301 00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.9 TDI 4motion
ATJ; (85kW)
08.99-11.00 Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0038 00 890,00
Комплект съединител LUK с лагер 624 3045 00 335,00
Водeща втулка LUK 414 0019 10 60,00
Демпферен маховик LUK 415 0114 10 635,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
1.9 TDI 4motion
ATJ; (85kW)
08.99-11.00 ATJ; Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0038 00 890,00
ATJ; Комплект съединител LUK с лагер 624 3045 00 335,00
ATJ; Водeща втулка LUK 414 0019 10 60,00
ATJ; Демпферен маховик LUK 415 0114 10 635,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0133 10 20,00
ATJ; Направляващ лагeр LUK 410 0009 10 15,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.0
ASU; AUZ; (88kW)
04.00-11.00 Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.3 VR5
AGZ; (110kW)
10.96-11.00 Комплект съединител LUK с лагер 624 3032 00 250,00
Демпферен маховик LUK 415 0056 10 990,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0134 10 35,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
→V#100000; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2218 140,00
V#100001→; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
→V#100000; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0110 10
V#100001→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→V#100000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.3 VR5 Syncro/4motion
AGZ; (110kW)
10.97-11.00 Комплект съединител LUK с лагер 624 3032 00 250,00
Демпферен маховик LUK 415 0056 10 990,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0134 10 35,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.5 TDI
2.5 TDI Syncro/4motion AFB; AKN; (110kW)
07.98-11.00 Комплект съединител LUK с лагер, маховик, водеща втулка и болтове 600 0177 00 1290,00
Комплект съединител LUK с лагер 624 3095 00 290,00
Водeща втулка LUK 414 0019 10 60,00
Демпферен маховик LUK 415 0078 10 850,00
Комплeкт болтове за маховик LUK 411 0118 11 32,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.8 V6
AGE; (132kW)
05.97-09.99 →X#030000; Комплект съединител LUK с лагер 624 0542 00 290,00
X#030001→; Комплект съединител LUK с лагер 624 3032 00 250,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
Демпферен маховик LUK 415 0071 10 850,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
→V#100000; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2218 140,00
V#100001→; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
→V#100000; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0110 10
V#100001→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→V#100000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.8 V6
ATX; BBG; (140kW)
09.99-11.00 Комплект съединител LUK с лагер 624 3032 00 250,00
Водeща втулка LUK 414 0017 10 45,00
Демпферен маховик LUK 415 0071 10 850,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.8 V6
ACK; AHA; APR; AQD; (142kW)
08.96-11.00 ACK; →X#030000; Комплект съединител LUK с лагер 624 0542 00 290,00
ACK; X#030001→; Комплект съединител LUK с лагер 624 3032 00 250,00
APR; AQD; Комплект съединител LUK с лагер
Демпферен маховик LUK 415 0071 10 850,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
→V#100000; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2218 140,00
V#100001→; Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
→V#100000; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0110 10
V#100001→; десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
→V#100000; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3622 70,00
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
2.8 V6 Syncro/4motion
ACK; AHA; ALG; APR; AQD; (142kW)
10.96-11.00 Комплект съединител LUK с лагер 624 0542 00 290,00
Демпферен маховик LUK 415 0071 10 850,00
Направляващ лагeр за cъeдинитeл LUK 410 0015 10 65,00
Горна помпа на cъeдинитeл LPR 2114 80,00
десен волан; Горна помпа на cъeдинитeл 511 0103 10
V#100001→; Долна помпа за cъeдинитeл LPR 3120 75,00
 
<<назад